Spotkanie informacyjne w Warszawie

W środę, 2 października 2019 r. o godz. 18:00 w sali hotelu Golden Tulip Warsaw Center, ul. Towarowa 2, 00-811, w Warszawie, Polska, odbyło się spotkanie w celu prezentacji produktów ogrodniczych programu. Wzięło w nim udział ponad 60 zaproszonych gości, w tym dziennikarze, dystrybutorzy i inni specjaliści do spraw żywności. Przemówienie wygłosili: pan Liakopoulos Apostolos, przedstawiciel NOVACERT, panowie Sigourakis Spyros i Tsimbragakis Vangelis, którzy w swoich wystąpieniach mówili o produktach uczestników programu, o ich sposobie produkcji i o ich szczególnych cechach, oraz przedstawili szczegółowe informacje na temat ich produkcji i dystrybucji. Cykl przemówień został zamknięty przez pana Daniela Zyndera, który poprzez swojego pośrednika analizował dane z polskiego rynku, w odniesieniu do produktów ogrodniczych. Na spotkaniu był obecny i wygłosił przemówienie pan Christodoulidis Nikolaos, 1. doradca do spraw gospodarczych i hadlowych greckiej ambasady w Warszawie. Po przemówieniach zaproszeni goście uczestniczyli w kolacji przygotowanej z produktów ogrodniczych pochodzących z programu, w trakcie której mieli okazję ich skosztować.

Posted on Październik 10, 2019 in Bez kategorii

Share the Story

About the Author

Back to Top