Spotkanie informacyjne w Salonikach w Grecji

W piątek, 12 kwietnia 2019 r. o godz. 19:30 w sali hotelu THE MET HOTEL przy ulicy 26 Oktovriou 48 w Salonikach odbyła się prezentacja produktów ogrodniczych programu. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 zaproszonych gości, w tym dziennikarze, dystrybutorzy i inni specjaliści do spraw żywności. Przemówienia wygłosili: pan Tamparopoulos Athanassios, dyrektor generalny NOVACERT, panowie Sigourakis Spyros i Tsimbragakis Vangelis, którzy w swoich wystąpieniach mówili o produktach uczestników programu, o ich sposobie produkcji oraz o ich szczególnych cechach, a następnie pan Chalkias Georgios przedstawił szczegółowe informacje na temat ich produkcji i dystrybucji. Na koniec, spotkanie zostało zamknięte przez pana Liakopoulosa Apostolosa, szefa działu Promocji i Wspierania NOVACERT, który odniósł się do celów programu, jego pozytywnych wyników i przedstawił krótkie filmy obrazujące różne etapy, od produkcji aż do przeprowadzenia działań promocyjnych, produktów ogrodniczych. Po przemówieniach zaproszeni goście uczestniczyli w kolacji przygotowanej z produktów ogrodniczych pochodzących z programu, w trakcie której mieli okazję ich skosztować.

Posted on Maj 10, 2019 in Bez kategorii

Share the Story

About the Author

Back to Top