LOKALITA

SLUNCE, SVĚTLO, MOŘE, HISTORIE A CHUŤ

Celé kouzlo Středozemí, nazývaného Římany Mare Nostrum, spočívá v těchto pěti slovech. Ve Středozemí, na nejjižnějším evropském zákoutí, rodišti antických bohů, moře omývá krajkované břehy a neúprosné hory vrhají svůj stín na úrodná pole. Toto požehnané místo obývají pohostinní lidé, kteří provázejí své radosti i nesnáze barvitým stolováním díky bohatství zeleninových plodů.
Středozemí je jedním z nejteplejších míst starého kontinentu. Každodenní sluneční svit při nejnižších zimních teplotách do 10ºC garantuje příznivé podnebí k přirozenému způsobu pěstování zeleninových výrobků za optimálních podmínek. Díky ideálnímu klimatu, úrodné půdě, zkušenostem pěstitelů a dlouholeté tradici jsou na Krétě obdělávány tisíce akrů zeleniny nepřekonatelné kvality a chutě.

 

OPTIMÁLNÍ MANAGEMENT ZELENINOVÝCH PRODUKTŮ

 

Účelem plánované sazby a selekce hybridů je uspokojení požadavků všech zapojených stran v pěstování zeleniny proslulé jakosti.
 
Zavedení pěstitelských opatření, nasazení užitečného hmyzu jako např. čmeláků za účelem oplodnění rostlin, pravidelné revize specializovanými agronomy se zaměřením na ochranné prostředky a hnojiva, racionální využití vody, časté rozbory u akreditovaných laboratoří, monitorování každého kroku výroby (od sklizně až do stádia konečného balení, pro každou šarži zvlášť) zabezpečuje náležité plánování pěstovaných odrůd a kvantit výrobků po celý rok.

EVROPSKÉ ZELENINOVÉ PRODUKTY

Zeleninové produkty patří mezi nezbytné složky středozemní stravy, o niž bylo vědecky prokázáno, že napomáhá k vylepšení životní kvality.
 
Zelenina obsahuje dostatečné množství vody, minimální množství tuku, žádný cholesterol a zanedbatelné množství kalorií. Zároveň se vyznačuje bohatstvím na vitamíny a kovové prvky, které napomáhají k udržování tělesné váhy a životní vitality.
 
Denní konzumace 2 – 3 porcí čerstvé, sýrové nebo vařené zeleniny zajišťuje pro lidský organizmus rozsáhlý příjem výživných látek, garantující zdravou a vyrovnanou stravu.

RAJČATA

Rajčata se pěstují na jihu Evropy po dobu celého roku a dávají plody, které se vyznačují vysokou kvalitou a nutriční hodnotou. Rajčata, výjimečný zdroj vitamínů, kovů, stopových prvků, kyseliny listové a lykopenu jsou nejoblíbenější zeleninou, jak je zřejmé z rekordních číselných údajů celosvětové konzumace.

Odrůdy rajčat vysoké nutriční hodnoty a výjimečné kvality uváděné na trh:

 

 • rajčata různých velikostí a tvarů jako jsou velkoplodé (beef)
 • středoplodé keříčkové (cluster)
 • typu „švestka“ (plum type cherry). Díky svému tvaru a naplněné chuti mají zářivě červeně zbarvená rajčata typu cherry významnou odezvu mezi spotřebiteli
 • obdobně, jako i ostatní odrůdy

OKURKY

Okurky zastávají podstatnou roli v přípravě salátů díky své osvěžující chuti.

Jsou nejen prospěšné pro zdraví, ale jsou zároveň i jednou z nepostradatelných složek k udržování estetické pokožky.

Vyznačují se bohatstvím na dietní rostlinná vlákna, obsahují vitamín B a C, železo, magnézium a jiné prospěšné stopové prvky. Rostou především v místech, kde panují vysoké teploty a vlhké prostředí.

V oblasti Středozemí se pěstují odrůdy dlouhých i krátkých okurek, známé jako okurky Knossu. Okurky se konzumují syrové, v salátech nebo jako součást jídel.

Jsou rovněž nezbytným prvkem kosmetických přípravků vlastní výroby.

PAPRIKA

Paprika je jednou z hlavních součástí středozemní kuchyně, je konzumována syrová jako přísada salátů, pečená jako chuťovka, vařená jako součást tradičních pokrmů nebo se používá v moderní gastronomii.

Výrazně zbarvené plody papriky jsou bohaté na vitamín A, vitamín C a karotenoidy.

Paprika středozemního původu se vyznačují výjimečnou kvalitou, člení se na zelenou papriku „roh“ a „florinis“ (typu charleston), dolma a flaska (typu lamuyo).

LILEK

Lilek se objevil v Evropě okolo 13. století a od té doby se stal významnou součástí středozemní stravy.

Lilek potřebuje k růstu teplé podnebí, jedná se o zeleninu s jedinečnou chutí, bohatou na sodík, vitamín A, flavonoidy s významným antioxidačním účinkem.

Nejznámější druhy evropského lilku:

 • flaska
 • tsakoniki

KVALITA

— Evropská Unie podporuje kampaň pro šíření zemědělských produktů vysoké jakosti —

KVALITA

Evropská zelenina vypěstovaná na Krétě je výjimečná pro svou vynikající kvalitu, která spočívá:

 • v optickém vzhledu
 • v čerstvosti
 • v náležitém balení
 • ve spolehlivé expedici

a zejména v tom nejdůležitějším

 • vysoké nutriční hodnotě, která je nezbytným požadavkem současných a uvědomělých spotřebitelů.

CERTIFIKACE

Evropská zelenina středozemního původu je vázána jednak evropským právem, které je celosvětově nejstriktnější, zároveň se uplatňují nekompromisní certifikace vystavené nezávislými institucemi, v souladu s národními normami AGRO 2.1 a 2.2 a mezinárodní protokoly GLOBALGAP, ISO 22000, BRC a IFS, od stádia výroby až po standardizaci a distribuci těchto produktů. Tímto postupem je docílena celková kvalita, která je vyžadována od sklizně na poli až po konečného spotřebitele.

STANDARDIZACE

Prostory pro přejímku, zpracování, standardizaci a skladování se nacházejí v nových a současných budovách. Jejich vybavení tvoří chladící věže se schopností několikastupňového režimu chlazení, současné automatické linky pro selekci zeleniny, automatické stroje Flow Pack a Strech Film, zajišťující optimální skladovací podmínky od sklizně zeleniny ze skleníku až do stádia balení.
 
Moderní stroje třídí zeleninu podle hmotnosti, zbarvení a objemu tak, aby byla dosažena stejnorodost koncového produktu. U určitých produktů, např. u keříčkových rajčat, v případě potřeby je selekce a balení vykonáváno odbornými zaměstnanci pod dozorem kontrolora kvality.
 
Koncový produkt se člení do kategorií podle kvality:
 
extra, kategorie I a kategorie II. Na přání zákazníka je možno nabídnout rozdílné druhy standardizace a balení, např. kartonové krabice vlídné k životnímu prostředí, umělohmotné přepravky na jedno použití, skládané přepravky atd.

 

EVROPSKÁ ZELENINA CESTUJE DO CELÉHO SVĚTA

Díky dlouholeté praxi, zkušenostem a zodpovědnému přístupu probíhá produkce, selekce, balení a expedice zeleniny v souladu s nejpřísnějšími normami kvality a bezpečnosti.

Krabice jsou baleny na paletách s vyžadovaným označením, shodně s evropskými předpisy. Expedice je vykonávána ve spolupráci se spolehlivými přepravci, za ideálních podmínek, vždy se zřetelem na individuální požadavky klientů.

Zelenina vypěstovaná na Krétě je spolehlivě expedována na největší velkoobchodní střediska zeleninových trhů evropských a třetích zemí, jakož i významné řetězce supermarketů, které chtějí svým zákazníků nabídnout zeleninové výrobky s prestižním místem původu, vysoké nutriční hodnoty a jedinečné kvality.

ENJOY IT’S FROM EUROPE

— Evropská Unie podporuje kampaň pro šíření zemědělských produktů vysoké jakosti —

 

enjoy-signature_en

KONTAKT

Produkce této 12-stránkové publikace je realizována v rámci programu „Akce za účelem informace a propagace zeleninových výrobků v Německu, Řecku, Polsku a České republice“ v rámci nařízení (EU) č. 1144/2014 Evropského Parlamentu, za podpory Asociace právnických osob: zemědělské družstvo Anatoli, zemědělské družstvo Tympakiou, zemědělské družstvo Notos, zemědělské družstvo Kountouras, pěstitelské družstvo Falassarna – St. Kompogennitakis a spol. v.o.s., zemědělské družstvo Psaris a zemědělské družstvo Kamiros.

 

„Obsah tohoto dokumentu vyjadřuje výhradně názory autora, jenž nese výlučnou odpovědnost. Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoliv použití obsažených informací.“

 

News

Back to Top